Ανακοινώσεις

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να πάρουν Πτυχίο ΤΕΙ (όχι ΠΑΔΑ) και ενδιαφέρονται να εκπονήσουν άμεσα Πτυχιακή Εργασία, να στείλουν email στην Γραμματεία στο (tourism@uniwa.gr), αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και να βάλουν ως τίτλο στο email (subject): «Ενδιαφέρομαι άμεσα να εκπονήσω Πτυχιακή Εργασία»

Το email πρέπει να σταλεί έως και 15/11/2020

Μετά τις 15/11/2020 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ...

Περισσότερα

Καλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή στην πλατφόρμα ECLASS,  να εγγραφούν άμεσα για κάθε μάθημα που πρόκειται να παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021. Ήδη οι καθηγητές των μαθημάτων με ανακοίνωσή τους στο eclass έχουν αναρτήσει τον σύνδεσμο (link) του MS TEAMS όπου θα διεξάγεται το μάθημα.   

Την Δευτέρα 28/09/2020, ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί τηλεσυνάντηση στο MS TEAMS για θέματα Πρακτικής Άσκησης.

Αφορά φοιτητές που βρίσκονται προς το τέλος των σπουδών τους και πλησιάζει η Πρακτική τους Άσκηση. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές οι οποίοι ήδη πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.  

Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Θα γίνει συζήτηση και θα λυθούν πολλές απορίες.   

Ο σύνδεσμος στο MS TEAMS που θα πραγματοποιηθεί η τηλεσυνάντηση είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a250343d4a9cf40f5bba2df172cecb3a1%40thread.tacv2/1600855855179?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d ...

Περισσότερα

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες (λόγω της πανδημίας) πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στις 14/07/2020. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Λαλούμης Δημήτριος απένειμε τα πτυχία στους απόφοιτους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία. Στην τελετή παρευρέθηκαν από το Τμήμα, ο κύριος Σταυρόπουλος η κυρία Κυρίτση και η κυρία Λαζούρα.  

Η Γραμματεία του Τμήματος (κος Βενέρης, κος Γαλάρης, κος Αγγελιδάκης) κάτω από αντίξοες συνθήκες εργάστηκε σκληρά ώστε με επιτυχία να πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία. ...

Περισσότερα